The Cool Milissent - It'S The Milissent Fizz That Does The Bizz.

Race!

När man är ung är det inte lätt att relatera till hur äldre ser på saker och ting. Man vill vara som alla andra och tänker kanske inte alla gånger på att det inte är så orginellt. Men vi som är äldre får göra en kraftansträngning och försöka hitta en gyllene medelväg där alla kan känna samhörighet även om man ibland tycks komma från olika planeter. Har ett färskt exempel. Sonen vill gå och titta på race. Vad för slags race undrr jag bestört. Det där ordet framkallar bilder av olyckor och ond bråd död i mitt sinne. Sonen blir arg. Varför ska det alltid frågas om allt? Tja, man vill ju veta säger jag lamt. Ok då, det är kanin race! Jag känner mig dum.